Výhody softwaru

Panther pro plánování výroby.

Plánování výroby na sklad
cloud-computing

Automatizovaného sestavení plánu výroby

Software vnímáme jako nástroj, který samostatně vyhodnotí možné varianty postupu výrobních zakázek v čase. Vyhodnotí nejefektivnější plán výroby a umožní Uživateli manuální přizpůsobení. Plán udržuje stále aktuální vůči potřebě zákazníků. Graficky zvýrazní kritická místa a umožní ukládat různé varianty.

increase

Zvýšení efektivity

Díky velké škále dat, které software dokáže zpracovat, získáme úplný a efektivní plán práce. Porovnáváme miliony kombinací možného plánu pomocí postupné iterace s daty. Přeplánování dat se děje vždy, když dojde ke změně, například změně plánované objednávky a nebo vyřazení pracoviště.

Snížení nákladů

Základem je zohlednění všech parametrů a vyhodnocení nejefektivnějšího plánu. Nicméně software urychluje proces plánování, spočítá minimální počet potřebných pracovníků na hale. Mimo jiné také sníží množství přestaveb strojů na nezbytné minimum a optimalizuje zbytečné prostoje.

Upozornění na kritická místa

Software upozorní na kritická místa, které ohrožují dodání objednávky zákazníkovi. V případě kritického místa v plánu uživatel používá grafické vyznačení podle vážnosti ohrožení. Plánovač může flexibilně reagovat, např. mimořádnou směnou, odstraněním limitů počtu souběhu pracovišť apod.

factory

Kompletní operativa na jednom místě

Uživatel představuje odborníka na plánování, kterému je umožněno provádět rychle úpravy plánu. V přesném plán pomocí procesu přesunu zakázek v ganttovo diagramu, a nebo v plánování minimálního počtu kusů na skladě lze vidět a případně seskupovat finální počty produktů, které se zadají do výroby.

Rychlá změna plánu

Software přijímá data automaticky z ERP systému a to dle nastavení v reálném čase, tedy pokud zákazník odešle změnu objednávky, tak dochází k přepočítávání a případně úpravě plánu. V případě potřeby lze konkrétní zakázky uzamknout a nechat automat naplánovat zákazky “okolo” již pevně stanovených zakázek.

light-bulb

Analýzy a sestavy

Obdržené data jsou základními parametry pro vytvoření plánu výroby. Software generuje nové data a díky tomu lze provádět analýzy blízké a daleké budoucnosti. Jedná se o dlouhodobé a krátkodobé plánování.

Neustálý přehled díky sestavám

Základem je reportový engine, který hromadí všechny přijaté a vygenerované data. Umožňuje nám zobrazit jakýkoliv pohled na data, tedy přesně to, co si uživatel softwaru přeje. Sestavy lze uložit a v případě potřeby spustit opakovaně s aktuálními daty.

interaction copy

Intuitivní ovládání

Praktické konstrukční řešení softwaru podniku umožní zvyšovat produktivitu eliminací neefektivních pracovních časů, zrychlením procesů, zainteresovaností pracovníků na výkonu a chytré týmové souhře. Software je přehledný a snadno použitelný.

smart-city

Automatizace dat

Software Panther, který plánuje výrobní zakázky podle odvolávek (objednávek) přijímá kompletní data díky rozhraní (API), které umožní přijmout data různého druhu. Nejenom data o objednávkách, ale o výrobě jako jsou technologické postupy, pracoviště, nástrojové hospodářství a další. Rozhraní můžeme pojmenovat jako datové mosty s okolními ERP (např. SAP) nebo MES systémy.

Data v Cloudu nebo vlastním serveru

Software primárně funguje v Cloud serveru od Azure Microsoft nebo AWS od Amazonu. Je to řešení, které má své výhody pro sdílení dat. Také umožňujeme software nahrát na interní server zákazníka. Požadavky na server předem určíme dle velikosti výroby.

devices

Multiplatformní aplikace

Software je webová aplikace, ke které přistupujeme pomocí webového prohlížeče. Také máme některé části software přizpůsobené pro zobrazení na tabletu a nebo dokonce telefonu. Nicméně některé procesy, u kterých je potřeba velký monitor, je potřeba provádět na desktopu.

settings

Implementace softwaru

Práce začíná již na první schůzce, kde s Vámi budeme probírat Vaše potřeby a jejich řešení. Posléze Vám budeme nápomocni se sestavením požadavků na software pro plánování výroby. Budeme společně hledat cesty k vyšší efektivitě. Připravíme návrh řešení pro úvodní testování mimo provoz výroby.

encrypted

Zabezpečená data & soukromí

Software je navržen tak, aby vyhovoval nejnáročnějším podnikovým bezpečnostním politikám. Samozřejmostí jsou robustní databázová řešení, šifrované přenosy dat, replikace dat v reálném čase v geograficky různých lokalitách, vícefaktorové ověřování či přizpůsobitelná správa rolí.

update

Nové funkce & aktualizace

Stále analyzujeme průmyslový trh (nejen Automotive) a snažíme se vytvářet praktické funkce, které usnadní výrobu. Současně se snažíme hotové funkce co nejvíce škálovat tak, aby software splňoval parametry různých druhu výroby. Každý majitel softwaru Panther má možnost ovlivnit jeho budoucí rozvoj.

... a další. A to co není, umíme dodělat.