Licenční služby

softwaru Panther pro plánování výroby.

Jednorázová licence

Časově neomezená licence bez limitů. Maintenance & HelpDesk odvozené z pořizovací ceny.

Roční licence

Rozložení investice - nižší pořizovací cena. Maintenance & HelpDesk je obsažen v ceně licence.

Rádi Vám kalkulaci nezávazně připravíme. Domluvte si s námi schůzku, na které Vám sdělíme veškeré informace, představíme aplikace a odvodíme cenu řešení. 

Roční licence má výhodu v rozsahu spojených služeb. Obsahuje službu maintenance (údržbu) a HelpDesk (osobní podporu). Všechny nové verze Vám nabídneme v rámci roční licence. V případě zájmu můžeme částku ceny za roční licenci rozložit, například na měsíční platby. 

Jednorázová licence obsahuje poslední vydání softwaru Panther. Výhodou je finanční úspora oproti roční platbě díky jednorázové platbě na začátku spolupráce. K jednorázové licenci nabízíme služby Maintenance a HelpDesk po dobu prvního roku bezplatně.

Návrh cenové nabídky

Nejprve se seznámíme se specifiky Vaší výroby, poté sestavíme návrh řešení implementace včetně cenové nabídky. Máme připravenou ukázku softwaru Panther, který slouží k úvodnímu vyzkoušení a zaškolení. Na námi připravených datech můžete okamžitě posoudit kvalitu a přínos. 

Standardně začínáme analytickou schůzkou, na které si projdeme potřebná data, připravíme návrh řešení včetně cenové kalkulace a možnému harmonogramu implementace. 

Software Panther Vám představíme na ukázkové verzi s reálnými výrobními daty.

Maintenance (Údržba)

Nabízíme službu softwarové údržby, která má za úkol řešit neprodleně problémové situace. Jako první pomoc lze technické problémy řešit vzdáleně díky diagnostickým nástrojům, které jsou obsažené v softwaru Panther.

Zázemí tvoří tým vývojářů, který je přímo řízený hlavními tvůrci systému.

HelpDesk (Podpora / SLA)

Máme k dispozici jak telefonickou a online technickou podporu, tak i výjezdové techniky. V případě potíží jsme schopni okamžitě reagovat na nastalou situaci. Online podporu v rozsahu 8 hodin každý všední den máte ke každé aplikaci zdarma.

Procesní analýza

Nejprve musíme důkladně pochopit Váš procesní a výrobní postup. Proto si od Vás s největší pravděpodobností vyžádáme výrobní data a další podklady. Tvorba procesní analýzy začíná vzájemnou diskuzí, kdy společně definujeme pro a proti stávajícího pracovního postupu.

Následně stanovíme jaké parametry software musí obsahovat, aby dokázal sestavit efektivní plán výroby a práce šla efektivně od ruky.

Zakázkový vývoj

Pomocí zakázkového vývoje dokážeme software přizpůsobit provozu Vašich výrobních procesů. Dokážeme upravit funkce i dodělat nové a přitom udržet kompatibilitu s novými verzemi softwaru Panther. Nejčastěji vytváříme datové propojení s ostatními podnikovými systémy jako jsou ERP, například SAP nebo systémy MES. 

Plánovací motor automatického plánování Panther je již od počátečního návrhu dostatečně flexibilní pro implementaci dalších specifik výroby.

Nastavení

Software před uvedením do pilotního provozu nastavíme. Pro tato nastavení využíváme sekci ve softwaru Panther – Nastavení výrobní společnosti. Díky ní máte data řádně uložena v knihovnách, kde jdou jednoduše upravovat a rozšiřovat. Lze kompletně nastavit strukturu společnosti až po konkrétní parametry vyráběného artiklu. 

Nastavení softwaru provádíme podle návrhu řešení z vytvořené procesní analýzy. Po testování je software připraven na pilotní provoz. Následně můžeme zahájit ostrý provoz.

Školení

V rámci dodávky a podpory softwaru provádíme školení Vašich zaměstnanců, aby byli schopni využít maximální potenciál našeho systému. Jednoduchost systému však zaručuje rychlé pochopení a snadné používání, čímž se dané školení výrazně redukuje na nezbytné minimum. 

Provádíme školení všech pracovníků, kteří budou Panther používat. Nicméně jednoduchost aplikací způsobí, že vedoucí pracovníci výroby jsou schopni školit své podřízené svépomocí.

Vše máte pod kontrolou.

Domluvíme si online ukázku softwaru Panther s reálnými daty. Díky analýze zjistíme Vaše potřeby a ukážeme, 
co náš software dokáže.