Group 2

Software pro plánování výroby

Automatické plánování požadavků z odvolávek zákazníků sestavené podle úrovní technologického zpracování (finální produkt, polotovary).

Automatické plánování výroby sériové výroby, zejména pro sektor automotive. Plánování podle odvolávek na základě minimální a maximální skladové zásobě. Přehledné rozhraní pro krátkodobé plánování na sklad členěné podle produktu a zákazníka. Ruční změny v přehledném ganttově diagramu. Dlouhodobý plán v kanbanovém uspořádání podle týdnů a měsíců.

Software automaticky přepočítává výrobní časy, dodržuje posloupnost výroby, hlídá výměny nástrojů, predikuje blízkou budoucnost výrobní efektivity a upozorňuje na kritické situace.

Vhodné druhy výroby?

Software Panther lze efektivně využít zejména v hromadné výrobě při plánování odvolávkovým způsobem z rámcových obchodních smluv. Splňuje požadavky společnosti orientované na zejména segment výroby pro automobilový průmysl (Automotive).

Gantt

Ganttův diagram zobrazuje výrobní dávky po pracovištích v barevném vyjádření po výrobních dávkách nebo po artiklu. Umožňuje ruční změnu výrobních dávek včetně změny pořadí dávek. Možnost zamykání výrobních dávek a celých budoucích období na jednotlivá pracoviště. Umožňuje plánovat nedokončené díly ze skladu, tj. jen dosud nedokončených operací. Po kontrole plánu v ganttově diagramu umožňuje export do ERP, např. SAP. Uživatelsky nastavitelné pořadí pracovišť na stránce.

Kapacitní dlouhodobý plán

Zobrazení dlouhodobého kapacitního plánu v denním, týdenním nebo měsíčním seskupení. Dlouhodobý plán je sestaven při automatickém zaplánování. Ukazuje vytížení kapacit na jednotlivých pracovištích včetně jejich přetížení.

Správa směn

Zobrazení směn na jednotlivých pracovištích s možností úprav směn včetně zadání mimořádných směn.

Odstávky a nepravidelné přestávky

Nastavení odstávek pracovišť, do kterých se neplánuje. Nastavení nepravidelných přestávek, např. letní mimořádné přestávky v době horka. Přestávky snižují kapacitu pro plánování. Pozn.: pravidelné přestávky se nastavují u závodu a pracoviště.

Výrobní zakázky

Seznam plánovaných i historických výrobních zakázek s proklikem na detaily zakázky.

Pracovní příkazy

Seznam pracovních příkazů s možností tisku. Individuální sestavy výrobních dávek včetně exportu do xls lze provádět v části Datová analytika.

Přehled pracovníků

Seznam plánovaného počtu pracovníků po pracovištích a směnách. Možnost exportu do xls.

Nástrojové hospodářství

Pokročilé nástrojové hospodářství s provázáním na systém plánování výrobních zakázek. Evidence a plánování údržby nástrojů. 

Importy

Importy ze SAP, exporty do SAP. Ruční nebo automatizované propojení se SAP. Importy odvolávek, stavu skladů výrobků a materiálu, číselníků. Exporty výrobních zakázek. Šablony importů. Historie importovaných dat.

Exporty

V části datová analytika. Univerzální nástroj pro sestavení jakéhokoli pohledu na data. Sestavy možné exportovat do xls. Vhodné pro různé účely včetně exportu do Power BI.

Plánování na sklad

Sestavení krátkodobého plánu na jednotlivé závody, haly a pracoviště.

Regulace množství na skladě

Nastavitelná výroba do požadovaného minimálního nebo optimálního množství na skladě.

Normy

Plánování s využitím norem podle počtu operátorů, optimalizace počtu operátorů vzhledem ke kapacitě pracovišť a vypsaným směnám.

Operace

Plánování spotřeby materiálu a vstupních polotovarů na jednotlivé operace.

Předvýroba

Plánování podle pravidel pro optimalizaci zaplánování předvýroby nízkoobrátkových artiklů.

Souběh výroby

Plánování podle individuálně nastavitelných pravidel souběhu přestaveb a nájezdů včetně limitů jejich času.

Plánování dle materiálu

Plánování dle dostupnosti materiálu vč. vzácných materiálů.

Plán lze ručně upravit

Ruční změny automaticky sestaveného plánu na jednotlivých pracovištích. Možnost zkrácení již probíhajících výrobních zakázek při výrazné změně odvolávek.

Lepší je software ukázat.